<video id="aqv3g"><ins id="aqv3g"><table id="aqv3g"></table></ins></video>
 1. <wbr id="aqv3g"></wbr>

  1. 环氧树脂 溶剂 其他
   双酚A液体环氧树脂 P系列溶剂 基础胺 - 脂肪族及改性多元胺
   产品 包装/kg TDS 产品 包装/kg TDS 产品 包装/kg TDS
   DER 331 240 & 238.14 PM 190 DETA 195 & 198.7
   DER 331J 220 DPM 195 TETA 200 & 205.48
   DER 383 240 & 238.14 TPM 200 TEPA 200
   DER 332 226.8 DMM 180 MEA 210 & 205
   DER 337 238.14 PMA 200 DEA 228
         DPMA 200        
         PnP 180      
         DPnP 185      
         PnB 180      
         DPnB 190      
         TPnB 190      
         PPH 200      
         PGDA 200      
   双酚F液体环氧树脂 E系列溶剂 固化剂
   产品 包装/kg TDS 产品 包装/kg TDS 产品 包装/kg TDS
   DER351 240 BCS 188 D230 195
   DER352 240 DB 200 D400 200
   DER 353 225 TBE 200 D2000 200
   DER 354 220 BCSAC 196      
         DBAC 204.1      
         DE 206.8      
         DEAC 210        
         HCS 185      
         EPH 220      
   固体环氧树脂溶液 PEG系列 表面活性剂
   产品 包装/kg TDS 产品 包装/kg TDS 产品 包装/kg TDS
   DER 337-X80 215   PEG200 230 SXS 40 250
   DER 660-X80 215 PEG400 230 SXS 93 30
   DER 671-X75 220   PEG600 230 CE-190 190
   DER 684-EK40 190   PEG1000 227 SA-7  
         PEG4000 25 SA-9  
         PEG8000 25      
   酚醛环氧树脂 特殊溶剂 水性助剂
   产品 包装/kg TDS 产品 包装/kg TDS 产品 包装/kg TDS
   DEN 431 238.14 EEP 197&198 PnB 180
   DEN 438 220 & 238.14 DIBK 168 DPnB 190
   DEN438-A85 226.8 THF 180 PPH 200
   DEN 438-EK85 225 ISOPORONE 195 DB 200
   DEN 438-K75 225 NMP 200 DALPADTM C 190
   DEN 438-X80 225   DAA 195 DALPADTM D 190
   DEN 439 238.14   MCH 155 Advantex 179.17
   DEN 439-EX85 226.8   HG 195      
   固体环氧树脂 增韧剂
   产品 包装/kg TDS 产品 包装/kg TDS 产品 包装/kg TDS
   DER 671 25       FORTEGRA 100  
   DER 662E 25       FORTEGRA 383-5  
   DER 663U 25            
   DER 663UE 25            
   DER 664UE 25
     环保增塑剂DINCH
         产品 包装/kg TDS
         DINCH
   售前咨询热线 021-54450202 售后咨询热线 021-54450202 统一热线 021-54450202

   微信搜索:POLYRICH

   扫一扫官方微信

   1分11选5